Privacy statement Stalmanager

Inleiding

Stalmanager neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@stalmanager.nl.

Wie is Stalmanager?

Stalmanager is onderdeel van Vetomedia welke een vennootschap onder firma is, kantoorhoudende te (9203 TC) Drachten aan Het Zuid 67, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61631345.

Vetomedia is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stalmanager de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Vetomedia jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Vetomedia persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vetomedia voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vetomedia worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaarDoeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaarDoeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaarDoeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaarDoeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaarDoeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarMarketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

E-mailadres, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

E-mailadres, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

Retargeting

Gegevens:

E-mailadres, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

E-mailadres, User ID

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarWebsite

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

E-mailadres, Gebruiksnaam, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarDoeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

E-mailadres, Gebruiksnaam, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaarHoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Vetomedia heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Vetomedia gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Intercom.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Vetomedia over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Vetomedia. Je kunt verzoeken dat Vetomedia je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vetomedia te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vetomedia of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Vetomedia te verkrijgen. Vetomedia zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vetomedia je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vetomedia

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@stalmanager.nl. Vetomedia zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vetomedia een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vetomedia je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Het kan zijn dat Vetomedia verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vetomedia kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Vetomedia voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw rechten".

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vetomedia ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Vetomedia worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Vetomedia worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vetomedia je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stalmanager.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Vetomedia jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@stalmanager.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.